top of page

Bijgewerkt op: 4 jul. 2023

Go North


We verwerven en laten Amazon-merken groeien


De highligts in deze case:


100% verkoop op Amazon

Doorontwikkeling op een bestaand IT-landschap

Voornamelijk actief buiten Europa


Go Greener Go North

Het project

Go North is een Zweedse aggregator. Zij kopen kleinere webshops en Amazon Sellers om deze vervolgens te laten groeien. Het integreren van deze verschillende webshops en seller accounts binnen één systeem is essentieel om het voordeel te behalen dat leidt tot tijdsbesparing, kostenefficiëntie en verbeterde service. Vanuit Yuccaa hebben we dit vaker gedaan en stonden we te trappelen om hier aan de slag te gaan.


De kans om bij Go North aan de slag te gaan kwam via een referral. Het klonk als een interessant project, maar al snel kwamen we erachter dat er veel inrichtingskeuzes waren gemaakt die niet in lijn waren met onze knowhow en best practises. Daarom hebben we besloten om dit stap voor stap aan te pakken. Door een methodische en geduldige aanpak konden we geleidelijk aan de benodigde aanpassingen doorvoeren en loopt het project naar tevredenheid.


Het project vereiste een zorgvuldige balans tussen het respecteren van de bestaande inrichting en het implementeren van verbeteringen. We hebben ons gericht op het identificeren en aanpakken van de knelpunten op basis van een risico analyse, terwijl we tegelijkertijd continuïteit waarborgden in de dagelijkse bedrijfsvoering. Door in kleine stapjes vooruitgang te boeken op verschillende onderwerpen, konden we efficiënt verbeteringen doorvoeren en de gewenste resultaten behalen. Deze pragmatische aanpak stelt ons in staat om kleine deelprojecten succesvol af te ronden en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant.


De uitdaging

Het werken aan dit project bracht de uitdaging met zich mee om de bestaande omgevingen goed te leren kennen en te begrijpen waarom bepaalde keuzes waren gemaakt. Dit vereiste grondig onderzoek en nauw overleg met de betrokken teams van Go North. We hebben ons ingespannen om inzicht te krijgen in de historische context en de redenen achter de genomen beslissingen. Door dit begrip konden we effectiever communiceren en de juiste aanbevelingen doen voor verbeteringen, rekening houdend met de bestaande situatie en beperkingen.  Hoewel elke aggregator uniek is, profiteren we van onze ervaring die we eerder hebben opgedaan.


Een andere uitdaging was het adviseren van veranderingen zonder vooraf volledig inzicht te hebben in de impact ervan. Gezien de complexiteit van het project en de dynamiek van de omgeving, was het soms noodzakelijk om op basis van beperkte informatie beslissingen te nemen. We hebben echter veel gemonitord en geëvalueerd hoe deze veranderingen zich hebben ontplooit en indien nodig hebben we tijdig bijgestuurd.

Go North logo

De aanpak

Tijdens onze samenwerking met Go North hebben we een gestructureerde aanpak gevolgd om ervoor te zorgen dat we soepel konden werken met het bestaande systeem en aan de verwachtingen konden voldoen. Binnen onze samenwerking met Go North hebben we het belang van prioriteren, plannen, implementeren en evalueren benadrukt. Samen met het team van Go North hebben we prioriteiten vastgesteld op basis van hun specifieke behoeften en doelstellingen. Zo hielden we wekelijks meetings met de Financial Systems Manager van Go North, waarin we nauw samenwerkten om de voortgang te bespreken, eventuele uitdagingen aan te pakken en prioriteiten vast te stellen. Deze regelmatige communicatie stelde ons in staat om snel te reageren op eventuele problemen en de implementatie soepel te laten verlopen. Vervolgens hebben we een gedetailleerd implementatieplan opgesteld en stapsgewijs uitgevoerd. Na elke fase of mijlpaal hebben we een grondige evaluatie uitgevoerd om te beoordelen wat goed werkte en waar mogelijk verbeteringen konden worden aangebracht. Deze cyclische aanpak stelde ons in staat om voortdurend te leren, aan te passen en te optimaliseren, wat resulteerde in een succesvolle implementatie en een sterke samenwerking met Go North.

Comentários


bottom of page